En què consisteix una revisió mèdicoesportiva?

Una revisió medicoesportiva consisteix bàsicament en: a) una bona observació osteomuscular (exploració acurada de la biomecànica del cos i del recolzament dels peus que sovint la condicionen); b) una exploració de la resta de sistemes, fent especial èmfasi en el sistema cardiorespiratori i circulatori, c) en un ECG( Electrocardiograma) de repòs i/o d'esforç; d) una espirometria per valorar la capacitat pulmonar o per fer estudi de possibles casos d'asma d'esforç.
Tipus de revisions mèdiques
S'ha de venir amb roba d'esport i sabatilles còmodes. Si el pacient està prenent alguna medicació cal dur-la, també cal explicar de manera completa i clara tots els antecedents patològics (principalment, en revisions medicoesportives de nens). Es recomana no haver fet activitat física intensa en lúltim dia. Únicament podrà haver-se realitzat una mica d'exercici d'escalfament  i/o d'estirament el dia abans i, sempre, de manera suau. S'ha d'intentar venir en dejú de dues hores i també és convenient portar  alguna ampolla de beguda reconstituent per prendre-la després de la prova.
  • PAb: prova d'actitud bàsica( recomenada per a nens menors d'13 any): auscultació cardiorespiratòria,TA, ECG de repòs, exploració musculoesquelètica i podológica. No es fa prova d'esforç
  • PA: prova d'actitud: auscultació cardiorespiratòria,TA, ECG de repòs i prova d'esforç
  • R1: revisió medicoesportiva de nivell 1: PA més, exploració musculoesquelètica i podológica.

       

Com s'ha de venir a una revisió

  • R1a: revisió medicoesportiva de nivell 1 ampliada: R1 més estudi del somatotipo (percentatge de greix, muscle, os)
  • Protocol d'asma d'esforç
  • Consulta mèdica

       Si per la historia clínica de l'esportista , es requereix espirometria o es vulguès voluntariament ampliar, aquesta tindrà un cost afeixit.

L'import per la signatura de fitxes de futbol inclou la taxa  de la Federació Catalana de Futbol.
Els diners d'aquesta taxa van íntegrament a la Federació i no són pas honoraris de la consulta.

Última actualització: 9/05/2017
Col·laboracions del centre de Medicina Esportiva i Osteopatia
Reconeixement
Mèdic Esportiu